Druga osoba po papieżu mówi jak Pastor Chojecki! [NIE UWIERZYSZ]

Rozłam w kościele

Na portalu niezależna.pl ukazy się fragmenty wywiadu z byłym prefektem Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhardem Müllerem, opublikowanego na łamach miesięcznika Wpis. Kard. Gerhard Ludwig Müller został mianowany na prefekta przez Benedykta XVI pięć lat temu. Papież Franciszek nie przedłużył jednak mandatu kard. Müllera. Gerhard Müller w wywiadzie stwierdził, że nauka Chrystusa jest ponad nauką papieża. Pastor Paweł Chojecki w Telewizji Idź Pod Prąd podkreślił, że następcą kardynała Müllera został apb Luis Ladaria Ferrer, hiszpański jezuita.

Nowy prefekt pochodzi z tego samego kręgu kulturowego co papież Franciszek, czyli z komunistycznej teologii wyzwolenia, która rozpleniła się w Kościele katolickim w Ameryce Łacińskiej. Poza tym wywodzi się z zakonu jezuitów. To jest bardzo ważne, że ludzi, ktorzy próbują mowić prawdę w Kościele katolickim, odsuwa się, a w ich miejsce wchodzą jezuici z komunistycznego obszaru kulturowego – zauważył pastor Paweł Chojecki. – Co ciekawe, kard. Müller nie dostał żadnego nowego przydziału. To był czlowiek pierwszy po papieżu jeśli chodzi o sprawy doktryny katolickiej. To oznacza, że ludzie, którzy mają odwagę mówić prawdę w Kościele katolickim, są odsuwani i nie mają tam już czego szukać – dodał.

Kard. Müller w wywiadzie stwierdził, że " Pismo Święte probuje się dzisiaj zepchnąć do dziedziny historii jako księgę, która poprzez przypowieści czy wręcz baśnie, stara się wytłumaczyć to, co dla człowieka jest niepojęte." Ponadto kardynał w kontekście nierozerwalności małżeństwa w Kościele katolickim, wskazał na sprzeczność obecną w Kościele katolickim. "Jest przeciwko wierze katolickiej, jeżeli interpretuje się adhortację Amoris Laetitia w taki sposób, jakoby papież Franciszek wyniósł się ponad prawo Boże i prawo Kościoła. To jest w ogóle niemożliwe i świadczy o niezrozumieniu posługi Piotrowej. Papież nie może zmienić nauki Chrystusa."

Pastor Paweł Chojecki zwrócił uwagę na słowa kardynała odnoszące się do roli papieża i biskupów w Kościele katolickim: ''Św. Piotr stojący na czele Apostołów otrzymał misję, aby wiernie przekazywać wiarę Kościoła, który został ustanowiony przez samego Jezusa. To Chrystus jest Panem, Centrum i Głową Kościoła, a nie papież. Chrystus jest jedynym Nauczycielem. My jako biskupi jesteśmy jedynie przekazicielami nauki Chrystusowej, a nie swojej własnej. Wolno nam głosić tylko naukę Chrystusa, żadnej innej."

Kardynał w rozmowie odniósł się także do tematu reformacji. ''500 lat temu mieliśmy podobną sytuację, gdy ludzie Kościoła – za przyzwoleniem Rzymu – wmawiali wiernym, że poprzez odpusty można kupić zbawienie dla siebie lub bliskich. Wtedy również nie wydano oficjalnych dokumentów kościelnych, które by to stwierdzały, ale taka była praktyka. Po Niemczech wędrował wówczas dominikanin, o. Johann Tetzel, i zbierał pieniądze na budowę bazyliki św. Piotra; tym, którzy płacili, odpuszczał grzechy, a także grzechy ich bliskich zmarłych. Mówiąc wprost: było to oszustwo wobec zbawienia bliźnich. I nie można się wymówić tym, że cały ten proceder kryty był przez arcybiskupa Moguncji, którego pisma zostały rzekomo źle zinterpretowane. Naprawdę powinniśmy wyciągać wnioski z historii. Nie wolno obiecywać fałszywego zbawienia."

Pastor Paweł Chojecki zwrócił rownież uwagę na odpowiedź kardynała Müllera na pytanie, czy kolejna schizma w Kościele katolickim jest możliwa. " Niektórzy twierdzą, że już żyjemy w duchowej schizmie" .

Pastor Paweł Chojecki i Marian Kowalski podkreślili, że podobne opinie już od ponad 10 lat są wyrażane w miesięczniku i Telewizji Idź Pod Prąd.

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
warunki użytkowania.

Komentarze

  • Brak komentarzy