Zamiast Kościoła Jezusa Chrystusa Facebook Marka Zuckerberga?

Dla wielu tytułowe pytanie wyda się żartem. Projekt tej podmiany jest jednak konsekwentnie i od niedawna jawnie realizowany! W czerwcu br. Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Facebooka, zwołał do Chicago administratorów grup Facebooka na Pierwszy Szczyt Społecznościowy, gdzie otwartym tekstem określił cel: Facebook ma zastąpić kościoły w (najdalej) następnym pokoleniu.

Zuckerberg słusznie zauważył: „Kościół to nie tylko miejsce spotkań. Kościół ma pastora, który się troszczy o dobro wspólnoty, upewnia się, że jej członkowie mają jedzenie i schronienie.(…) Przywódcy nadają klimat, inspirują nas, dają poczucie bezpieczeństwa i okazują troskę”. Teraz tę rolę ma przejąć Facebook i administratorzy grup. Oczywiście wymaga to zmian. Obecnie tylko 10% z dwu miliardów użytkowników Facebooka funkcjonuje w ramach grup związanych ze światem wartości. Zuckerberg planuje to zmienić, tak by wszyscy użytkownicy Facebooka włączyli się we wspólne realizowanie globalnych celów: „W następnym pokoleniu największych możliwości i wyzwań będziemy mogli doświadczać wspólnie, by skończyć z ubóstwem, wyleczyć choroby, powstrzymać zmiany klimatyczne, głosić wolność i tolerancję i powstrzymać terroryzm. Zamierzamy zmienić misję Facebooka, by temu zadaniu podołała”.

Choć to piękne idee, już z daleka zalatują komuszym gównem! I nie ma tu pomyłki. Zuckerberg tworzy globalną religię bez Boga! Oto jej założenia i cele zestawione z biblijnym chrześcijaństwem:

1. Człowiek jest z gruntu dobry. (Zuckerberg: ludzie są zasadniczo dobrzy i chcą pomagać innym.)
1. Od czasu upadku Adama i Ewy każdy człowiek rodzi się grzeszny, z nieodpartą skłonnością do zła.

2. Siła do czynienia dobra wypływa z członkostwa we wspólnocie. Nowy typ grup na Facebooku ma ją zapewnić. (Zuckerberg: motywacja ludzi do poświęcania swojego czasu lub pieniędzy wynika tak samo, a może nawet bardziej, z poczucia wspólnoty niż z wiary.)
2. Siłę do zmiany grzesznej natury daje tylko Jezus Chrystus w wyniku nowego narodzenia przez wiarę w Jego odkupieńczą Ofiarę na Krzyżu Golgoty.

3. Facebook da człowiekowi nowe wartościowe cele do realizacji: walkę z ubóstwem, wyleczenie chorób, powstrzymanie zmian klimatycznych, głoszenie wolności i tolerancji, powstrzymanie terroryzmu.
3. Tylko Bóg, który nas stworzył, może wypełnić nasze życie i nadać mu właściwe znaczenie. Jedynie włączenie się do misji ratunkowej Jezusa Chrystusa, by wszystkim ludziom ogłosić dobrą nowinę o darmowym zbawieniu w Nim, może nadać najwyższy sens i cel życiu człowieka.

4. Administratorzy nowego typu grup na Facebooku zapewnią ludzkości przywództwo, opiekę i wsparcie do realizacji celów Nowego Świata. (Zuckerberg: Przywódcy nadają klimat, inspirują nas, dają poczucie bezpieczeństwa i okazują troskę. Zamierzamy zmienić misję Facebooka, by temu zadaniu podołała.)
4. Tylko wspólnoty nowonarodzonych uczniów Jezusa kierowane przez bożych pasterzy mogą podołać Wielkiemu Nakazowi Misyjnemu Jezusa Chrystusa.

Wyzwanie chrześcijaństwu zostało rzucone. Sprawę czynią poważną dwa kolejne czynniki.

Po pierwsze, hierarchia katolicka oficjalnie przeszła już na stronę wrogą chrześcijaństwu i głosi cele globalistów. Spektakularnym przykładem takiej współpracy jest wsparcie inwazji islamskich nachodźców na cywilizowaną Europę. Hasło dali politycy Imperium Zła, czyli Władimir Putin, eskalując wojnę w Syrii, i Aniela (nomen omen) Merkel, która zaprosiła nachodźców, obiecując im pieniądze i bezkarność, z której ochoczo skorzystali już pierwszego sylwestra w Kolonii i innych niemieckich miastach (za przyzwoleniem niemieckiej policji). Głosy oburzonych pomogli wtedy spacyfikować dwaj ludzie: papież katolicki Franciszek, który wygłaszał peany na część nachodźców (kazał nam widzieć w nich twarz Jezusa) i wskazywał na rzekomy chrześcijański obowiązek ich przyjmowania; drugim był dyrektor generalny Facebooka, który we wrześniu 2015 r. na szczycie ONZ w Nowym Jorku na osobistą prośbę kanclerz Merkel obiecał ograniczyć na Facebooku wypowiedzi krytykujące „falę syryjskich uchodźców wjeżdżających do Niemiec”.

O innych ideologicznych inicjatywach Facebooka (propagowanie aborcji, zboczeń, lewackich pomysłów gospodarczych, edukacyjnych i ekologicznych, blokowanie chrześcijan i patriotów, produkowanie fake newsów wypaczających obraz rzeczywistości) można przeczytać w innych opracowaniach dostępnych w sieci.

Po drugie, jak zauważa i ostrzega prof. Andrzej Zybertowicz w swojej książce „Samobójstwo oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat”, ludzkość znalazła się na krawędzi upadku, totalnego poddania umysłów kontroli maszyn i złych ludzi. To już nie science fiction, to się dzieje! Jeśli nie dotknie osobiście ciebie, to już na pewno twoje dzieci.

Co więc mamy czynić? Jak uratować się przed apokalipsą totalnej kontroli myśli?

Prof. Zybertowicz wskazuje pewną nadzieję na ratunek:

„Czy dostatecznie wielu jest tych, którzy głęboko wierzą w duchowe dziedzictwo cywilizacji chrześcijańskiej, by skutecznie włączyć się w proces desakralizacji wiedzy naukowej?”

Z radością stwierdzam, że polska socjologia niebezpiecznie zbliżyła się do Prawdy Biblii!!! Księga Apokalipsy, opisując kościoły czasów ostatecznych, wskazuje na pewien szczególny typ kościołów, który obrazuje wspólnota uczniów Jezusa w Filadelfii:

Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Obj. 3:8-11

Pomimo Facebooka, papieża Franciszka, nowej Rzeszy Rzymsko-Niemieckiej, komunistycznej Eurazji, powszechnego moralnego i duchowego upadku świata, Jezus Chrystus ma ciągle na ziemi wierny sobie kościół, który jak latarnia morska jasno rozbłyśnie, by uratować ostatnich rozbitków do Arki Nowego Przymierza przez obmycie we Krwi Baranka.


Źródło cytatów: https://www.lifesitenews.com/news/facebook-could-become-your-church-if-you-dont-have-one#When:22:24:00Z

- Paweł Chojecki


Artykuł pochodzi z nowego numeru "Idź Pod Prąd": https://idzpodprad.pl/sklep/ksiazki/272-ksiazka-tajny-agent.html

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
warunki użytkowania.

Komentarze

  • Brak komentarzy