Idź Pod Prąd

ytTWITTERFB

POWÓD NASZYCH NIESZCZĘŚĆ

POWÓD NASZYCH NIESZCZĘŚĆ

WARTO ZADAĆ SOBIE FUNDAMENTALNE PYTANIE, DLACZEGO NASZ NARÓD Z POCZĄTKIEM XVII WIEKU ZMIENIŁ BIEG SWOJEJ WSPANIAŁEJ HISTORII? DLACZEGO PRZERWAŁ ROZWÓJ UKORONOWANY XVI W. - ZŁOTYM WIEKIEM I WKROCZYŁ NA DROGĘ...

IPPTV

NAUCZANIA

Wpłaty

Wpłaty prosimy kierować na podane poniżej konto bankowe z dopiskiem "darowizna".
Dziękujemy za Waszą życzliwość!

81 1020 2964 0000 6502 0045 8331

Idź Pod Prąd